Archive for » July, 2008 «

July 28th, 2008 | Author:

(Julio Iglesias & Johnny Hallyday – J’ai oublié de vivre)

[media id=11]
more…

Category: Nhạc  | Tags:  | Comments off
July 25th, 2008 | Author:

Phỏng vấn GIÁO SƯ, TIẾN SĨ KHOA HỌC

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

sau ngày ra ứng cử Quốc Hội không qua hiệp thương 3

Mở đầu:

Sau đây là bài phỏng vấn do một tờ nhật báo lớn tại TP Hồ Chí Minh thực hiện theo thứ tự trong tháng 7/2007 và mới đây ngày 8/5/2008. Tuy nhiên hai phóng vấn bài này đã không được Ban biên tập cho đăng tải.

Xin nghi trên trang Blog này nguyên văn cà hai bài phỏng vấn.

more…

July 15th, 2008 | Author:

GẶP NGƯỜI “TIẾP THỊ” CHẤT XÁM VIỆT

vnet_859643_images1835825_chaymauchatxam1Một số nước phát triển hiện nay có ngân sách hỗ trợ cho đào tạo ở các nước đang phát triển. Trong lúc đó, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về đào tạo lại nguồn nhân lực chất xám. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng là một nhà giáo dục đầy tâm huyết trong việc tiếp thị chất xám Việt Nam với thế giới, tạo nhịp cầu nối giữa hoạt động đào tạo ở nước ngoài và nguồn chất xám trong nước.

 

 

more…

Category: Bài viết  | Tags:  | Comments off
July 06th, 2008 | Author:

Vietsciences Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng

http://vietsciences.free.fr/vongtaylon/kinhnghiemthaytro/phongvan_ndhung.htm 
more…

Category: Bài phỏng vấn  | Tags:  | Comments off
July 01st, 2008 | Author:

Leo Férré
“Ca Sỹ, Nhạc Sỹ Léo Ferré”

[media id=13] more…

Category: Nhạc  | Tags:  | Comments off