Archive for » September, 2008 «

September 26th, 2008 | Author:

Phỏng vấn của báo Quốc tế về việc vận động thành lập Câu Lạc Bộ Khoa học và Kỹ thuật Việt kiều

Dẫn giải: Bài phỏng vấn này do phóng viên báo Quốc tế Hồ thị Vân thực hiện qua tại vào đầu tháng 12 2005, giai đoạn tổ chức Chuyên gia và Trí thức Việt kiều tại Việt Nam này còn ở trong giai đoạn vận động thành lập. Bài này sau đó được đăng trên Hà Nội Mới với đề tựa “Chỗ đứng tinh thần trên quê hương” ngày 19/02/2006
more…

Category: Bài phỏng vấn  | Tags:  | Comments off
September 20th, 2008 | Author:

Không, cho tôi yêu cô độc

Ngày hôm nay đêm hôm qua

Đôi mắt buồn dĩ vãng

more…

Category: Thơ  | Tags:  | Comments off
September 12th, 2008 | Author:

PHỎNG VẤN GS Nguyễn Đăng Hưng, Tổng Giám Đốc Doanh nghiệp Tư nhân Hưng Việt

Thưa ông, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Tạp chí thương mại, cơ quan ngôn luận của Bộ công thương tổ chức viết bài về Văn hóa Doanh nhân. Được biết đơn vị ông hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, một lĩnh vực đòi hỏi cao về con người. Chúng tôi trân trọng mời ông tham gia. Nếu được sự đồng ý của ông, xin ông vui lòng trao đổi một số vấn đề sau :

more…

September 02nd, 2008 | Author:

GS Nguyễn Đăng Hưng trả lời Minh Cường, Phóng viên Báo Pháp Luật TP. HCM

1. Thưa ông, cảm quan của ông về sự đổi mới nước ta qua các thời kỳ: trước đổi mới và sau đổi mới, cũng như trong thời điểm hội nhập hiện nay, như thế nào?

GS Nguyễn Đăng Hưng :

Nếu không có đổi mới thì tôi sẽ không thể nào đóng góp được gì cho Việt Nam từ năm 1989 cho đến nay, đặc biệt cho ngành giáo dục và đào tạo bậc cao học mang tính quốc tế. Không có đổi mới thì tôi sẽ không có mặt tại Việt Nam như ngày nay. Tôi nghĩ điều này cũng đúng cho nhiều Việt kiều khác.

more…