Archive for » March, 2009 «

March 26th, 2009 | Author:

C’est beau la vie

Paroles: Claude Delecluze & Michèle Senlis.

Musique: Jean Ferrat, 1963

http://www.dailymotion.com/video/x1v18p_jean-ferrat-cest-beau-la-vie_music

http://fr.youtube.com/watch?v=Z0lizHLEGfI

c'est beau la vie

“Hòa âm phụ”

more…

Category: Nhạc  | Tags:  | Comments off
March 13th, 2009 | Author:

 

Ký sự về sự cố sập cầu vượt Chợ Đệm

Chiều ngày 10/3/2009
Tôi nhận được e-mail của bạn tôi TS Nguyễn Trọng Bình một Việt kiều tại Mỹ, thường quan tâm đến tình hình trong nước.

Anh trích dẫn tấm hình đầu tiên sau đây trên VN-EXPRESS more…

March 08th, 2009 | Author:

Lá thư hải ngoại

Kính Ban Biên tập tạp chí “Kiến thức Ngày Nay”,

Là một độc giả khá thường xuyên của “Kiến Thức Ngày Nay” (lần nào về Việt Nam cũng mua để đọc, mỗi năm tôi về trung bình 3 lần từ hơn 10 năm nay), tôi rất lấy làm vinh dự viết lá thư đầu tiên này cho mục “Lá thư hải ngoại”.

more…

Category: Bài viết, Chính luận  | Tags:  | Comments off
March 01st, 2009 | Author:
Tác phẩm ” Trước giờ biểu diễn” của Bùi Xuân Phái

Việt Nam sau Châu Âu 100 năm ánh sáng?

Thiện Giao, phóng viên đài RFA,2009-02-01

Tuần lễ đầu năm mới, hãy cùng nhau nói về chủ đề giáo dục và âm nhạc tại Việt Nam hiện nay.

Trong blog của tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn mà chương trình của chúng tôi đã nhiều lần trích dẫn, người trí thức nặng lòng với đất nước không chỉ nói về khoa học và giáo dục. Ông nói về nhiều đề tài khác nữa.

more…

Category: Bài viết, Bài viết trích từ báo chí, Chính luận  | Tags:  | Comments off