Archive for June 20th, 2012

June 20th, 2012 | Author:
Sisyphe, một nhân vật của thần toại Hy Lạp

Sisyphe, một nhân vật của thần toại Hy Lạp

Hạnh phúc ai bán mà mua

Bùi Văn Nam Sơn

Il faut s’imaginer Sysyphe heureux”

(Phải tưởng tượng Sysyphe hạnh phúc)

1.

Sysyphe là nhân vật thần thoại Hy lạp. Chàng phát hiện hành vi mờ ám và tồi bại của một ông thần chóp bu (Egine, con gái của Asope, bị thần Jupiter, tức thần Zeus bắt cóc) và bị trả thù. Hình phạt dành cho chàng (tại sao chống tiêu cực không được thưởng mà bị phạt?) là phải không ngừng hì hục vần một tảng đá lên đỉnh núi, rồi tảng đá lăn xuống, và lại hì hục! Thần linh có khác: họ có lý khi cho rằng không có hình phạt nào khủng khiếp hơn cái công việc vô ích và vô vọng.


more…

Category: Bài viết trích từ báo chí  | Tags:  | Comments off
June 20th, 2012 | Author:

Hacker đỏ
Hacker đỏ

Chết vì tay Trung Quốc

Bài 4: “Sát thủ” hacker đỏ

ĐOAN TRANG tổng thuật

Death by China đề cập đến hàng loạt kiểu “chết vì tay Trung Quốc” của thế giới, như chết vì thực phẩm độc hại, chiến tranh tiền tệ, vũ khí hủy diệt, tận thu tài nguyên thiên nhiên,…

Chương 10 – “Chết vì hacker đỏ” có lẽ là một trong các chương sách tập trung những lời chỉ trích gay gắt nhất nhằm vào Trung Quốc.

more…

Category: Bài viết  | Tags:  | Comments off