Archive for January 10th, 2013

January 10th, 2013 | Author:

Doanh nghiệp Việt Nam: Chết một nửa, nửa còn lại chưa có hy vọng hồi phục

Trường Giang

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì số doanh nghiệp ở Việt Nam tại thời điểm này chỉ còn lại một nửa so với cuối năm 2011, chừng 313.000 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp còn hoạt động sau một năm sóng gió cũng chỉ dám đề ra các chỉ tiêu thận trọng chưa từng có cho năm 2013.

Ngày 4/1/2013, Tổng cục Thống kê công bố kết quả cuộc điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho thấy, cả nước chỉ còn 313.000 doanh nghiệp đang hoạt động tính đến ngày 1/1/2012. Trước đó, trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 thì đến cuối năm 2011, cả nước có 624.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Tuy số liệu điều tra, thống kê của các cơ quan chuyên môn tại Việt Nam hiếm khi thống nhất, nhưng kết quả trên cũng phản ảnh khá chính xác những khó khăn hiện tại của nền kinh tế.

more…

Category: Bài viết trích từ báo chí  | Tags:  | Comments off
January 10th, 2013 | Author:

Sinh viên, học sinh biểu tình sau cái chết của Quách Thị Trang (1963)

Truyền thống phong trào sinh viên học sinh tranh đấu: Khôi phục tinh hoa phẩm chất

Tiêu Dao Bảo Cự

Trong chế độ hiện nay, phong trào sinh viên học sinh (SVHS) được hiểu là phong trào yêu nước, chống xâm lược, chống bất công áp bức trong SVHS từ thời chống Pháp cho đến chống Mỹ trước 1975. Những hoạt động của họ trong những thời kỳ trước đây được xem là truyền thống cho thế hệ trẻ, được tuyên truyền cổ vũ rầm rộ, nhưng sau 1975, việc kỷ niệm và phát huy truyền thống mỗi năm mỗi khác đi, hướng về các mục đích khác nhau và cho đến nay hầu như đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) và nhà cầm quyền muốn triệt tiêu truyền thống này trong bối cảnh toàn dân đang dấy lên phong trào chống Trung Quốc xâm lược. Tại sao có hiện tượng này là một câu hỏi cần được giải đáp.

 

more…