Archive for February 11th, 2013

February 11th, 2013 | Author:

Văn nhân và ả đào

Nguyễn Xuân Diện

….Và trong những đêm hát, đào nương hiện ra như từ trong mộng: Mặt tròn thu nguyệt. Mắt sắc dao cau. Vào – duyên khuê các. Ra – vẻ hồng lâu. Lời ấy gấm – Miệng ấy thêu – Tài lỗi lạc chẳng thua nàng Ban – Tạ. Dịu như mai – Trong như tuyết – nét phong lưu chi kém bạn Vân – Kiều. Ta lại cùng nhớ đến chút duyên xưa giữa văn nhân và ả đào, mối quan hệ quan trọng nhất của lối thưởng thức ca trù. Bởi quá trình tham gia sinh hoạt ca trù là quá trình văn nhân sáng tạo, thưởng thức, thể nghiệm các tác phẩm của mình.

more…

Category: Bài viết trích từ báo chí  | Tags:  | Comments off
February 11th, 2013 | Author:

Các bạn thanh niên bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực

 Hà Nhân, thực hiện

TP – “Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực, cả quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Không một ông vua, không một chính phủ nào có thể tồn tại nếu không có dân”- GS.TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý trao đổi nhân việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

 

more…

Category: Bài viết trích từ báo chí  | Tags:  | Comments off