Archive for February 13th, 2013

February 13th, 2013 | Author:

Nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn

Trò chuyện với Nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn

CỨ KIÊN TRÌ, RỒI MÙA HOA TRÁI SẼ TỚI

 Lê Ngọc Sơn (Thực hiện)

 

Sau khi kinh tế xã hội rơi vào vòng khó khăn, chúng ta cần nhìn lại để biết đâu là “gót chân Achilles” của chính mình. Sự phát triển và trưởng thành của một dân tộc luôn từ những cuộc tự vấn. Qua câu chuyện với nhà báo Lê Ngọc Sơn, nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn có những tâm sự đầu năm với các bạn sinh viên, theo ông, có nhìn lại bản thân mình thì mới sinh tồn được qua những khó khăn phía trước.

 

more…

Category: Bài viết trích từ báo chí  | Tags:  | Comments off