Thursday, November 23rd, 2017 | Author:

qv

CÓ NÊN XÂY DƯNG TƯỢNG QUAN CÔNG KHÔNG?

Dự án này đã hơn 2 năm! Hình như nay đã rút hay đã cho chìm xuống?
Tuy nhiên nó có tính tiêu biểu cho ảnh hưởng văn hoá dân gian Tàu,
cần bàn thêm để chiêm nghiệm!

LỜI BÀN CỦA NGUYỄN ĐĂNG HƯNG,
+++++++++++++++++++++++++++
Tôi nghĩ là người Việt chúng ta, trong giai đoạn bị lân bang ỷ to ỷ manh ức hiếp thường trực, lấn đất, chiếm biển, giựt đảo, nên suy nghĩ khác về những nhân vật dân gian đến từ văn hóa người Tàu?

Thử hỏi ông Quan Công đã làm gì cho dân Việt?

Ông là một nhân vật thời Tam Quốc! Lúc bấy giờ Giao Chỉ-Việt Nam bị Đông Ngô cai trị!
La Hán Trung đã tiểu thuyết hóa nhân vật này trong tiểu thuyết giả sử Tàu “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, trong đó Quan Công được miêu tả là người có nghĩa khí!
Bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy (581-618), Quan Vũ được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, các tuồng chèo, nhưng các nhà sử học phê phán ông vì tính kiêu căng, ngạo mạn. Quan Vũ đã từng mắng Tôn Quyền là chó khi Tôn Quyền muốn liên minh với Lưu Bị, cầu hôn con gái Quan Vũ cho con trai mình!
Một thái độ thiếu không ngoan, phi chính trị nhất là tự cao, tự đại!

Ngay cả chiến tích “qua 5 ải chém 6 tướng”, trong đó có Sái Dương, sau khi chia tay Tào Tháo do Tam Quốc Diễn Nghĩa tiểu thuyết hóa, cũng không có thật. Trong lịch sử Sái Dương bị giết sau này ở trận Nhữ Nam. Việc Quan Vũ dương dương tự đắc cho mình tài năng hơn Mã Siêu, Hoàng Trung cho thấy rõ nhân cách tầm thường của ông vậy!

Tóm lại trong lịch sử Quan Công là một nhân vật gây nhiều tranh cải và biểu tượng Quan Vũ trong nhân gian chỉ đến từ các tác phẩm tiểu thuyết, các tuồng cổ dân gian…

Vậy tạc tượng Quan Vũ tốn kém làm gì?

Nhìn ra Biển Đông, giữ vững đất nước qua các trận hải chiến lừng lẫy thời Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, mới là lịch sử Viêt Nam, mới là những chuyện thật!
Mà nhân cách, thao lược, nghĩa khí, trung quân, ái quốc, làm sao so sánh được với Đức Thánh Trần của người Việt?

Xây dựng tượng đài lúc tài chính quốc gia cạn kiệt là không nên. Tạc tượng Quan Công trong thời buổi bá quyền Trung Cộng hung hăng giết hại ngư dân ở Biển Đông Nam Á càng không nên!

Sài Gòn ngày 21/11/2017
___
Bài này đã được đăng trên Tiếng Dân:
https://baotiengdan.com/…/co-nen-xay-dung-tuong-quan-cong-…/

qv3 qv5 qv10 qv11 qv12

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.