Tag-Archive for » Alexandre de Rhodes «

December 31st, 2017 | Author:
Di ảnh của cụ Alexandre de Rhodes

Di ảnh của cụ Alexandre de Rhodes

LỜI ĐỀ NGHỊ

TÔI ĐỀ NGHỊ NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỒNG TÂM HIỆP SỨC TẠO ĐIỀU KIỆN DI DỜI HÀI CỐT CỦA CỤ ALEXANDRE DE RHODES VỀ VIỆT NAM, CHỌN MỘT ĐỊA ĐIỂM CHÔN CẤT THẬT TRANG TRỌNG, ĐỂ DÂN VIỆT CÓ ĐIỀU KIỆN THĂM VIẾNG THẮP HƯƠNG TRI ÂN VỊ ĐẠI ÂN NHÂN NÀY CỦA TOÀN DÂN TỘC.

ĐỒNG BÁO NGHĨ SAO ? NĐH

VIẾT THÊM (31/12/2017):
Cụ Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) đã từng nói:
“Nước Nam ta mai sau này hay dở cũng ở chữ Quốc ngữ “
Chữ Quốc ngữ đã nhập vào hồn người Việt!
Đây là phản ứng của chúng ta trước việc ông PGS Bùi Hiền liên tục tấn công chữ quốc ngữ với nhiều hậu ý!
Tôi cũng xin dựa theo lời cụ Phạm Quỳnh thêm ý này:
‘ CHỮ QUỐC NGỮ CÒN LÀ TIẾNG TA CÒN,
TIẾNG TA CÒN LÀ NƯỚC TA CÒN”…

more…

Category: Bài viết trích từ báo chí, Văn hóa  | Tags:  | Comments off